Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Rusałka

Oops! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów. A byłaby taka ładna prezentacja.

Jaki ma być Park Rusałka

Jaki ma być Park Rusałka

Zakończyliśmy cykl trzech spotkań warsztatowych poświęconych odnowie Parku Rusałka | 15 czerwca 2011 |

ZAPROJEKTUJMY RAZEM PARK RUSAŁKA – WARSZTATY PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 3 – WSPÓLNY PROJEKT (PODSUMOWANIE TRZECH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH)

15 czerwca 2011 (środa), godz: 17:30 – 19:30
 


Za nami już trzecie spotkanie warsztatowe poświęcone odnowie parku Rusałka. Tym samym zakończyliśmy warsztaty przy makiecie. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób w tym licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście i innych dzielnic Lublina, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz studenci. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu, aktywne uczestnictwo w warsztatach, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Możemy śmiało powiedzieć, że jest w Lublinie grupa osób, dla której los Parku Rusałka nie jest obojętny. Kolejnym etapem konsultacji będzie wystawa i publiczna dyskusja.
 


Przez ostatnie trzy tygodnie udało nam się wspólnie wypracować ogromną ilość pomysłów i propozycji dotyczących odnowy Parku. Ostatnie spotkanie poświęcone było zebraniu wszystkich pomysłów i określeniu wspólnej wizji. Podczas intensywnej dyskusji wypracowaliśmy ogólną wizję parku Rusałka oraz szereg pomysłów. Na tej podstawie wyłaniają się dwie propozycje szczegółowych rozwiązań zagospodarowania tego terenu, pozostające jednak w zasadniczych sprawach jednomyślne.
 


OGÓLNA WIZJA PARKU RUSAŁKA"
 


Wypracowana na warsztatach ogólna wizja zakłada, że Park Rusałka pozostanie terenem otwartym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Lublina, o charakterze łąki miejskiej z rozległą ekspozycją panoramy Starego Miasta i skupiskami niskiej, nieprzesłaniającej widoków, roślinności gdzie można znaleźć cień. Park Rusałka ma także być łącznikiem pomiędzy centrum Lublina (deptakiem) a bulwarem nad Bystrzycą. Należy jednak poprawić dostępność terenu poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz naprawę stanu wejść na teren. Proponujemy także likwidację barier w postaci ogrodzeń oraz udostępnienie boisk jako otwartych płaszczyzn trawiastych. Nie wykluczamy także możliwości lokalizacji niewielkich obiektów obsługujących teren (kawiarnie, wypożyczalnie rowerów i sprzętu sportowego etc.), parkingów oraz przyłączy do organizacji imprez. Ponadto pożądanym elementem jest woda, która na Rusałce występuje naturalnie – można wykorzystać ją w obecnej formie lub wzmocnić jej rolę poprzez stworzenie dodatkowego zbiornika wodnego. Ważnym zagadnieniem w poprawie stanu Parku Rusałka jest także stan jego najbliższego otoczenia. Poprawy jakości życia, m.in. poprzez inwestycję w kanalizację, potrzebują mieszkańcy Wesołej i Dolnej Panny Marii.
Do ogólnej wizji dochodzą różnorodne pomysły na zagospodarowanie Parku, z których powstaną dwie propozycje projektowe. Z uwagi na różnice w sposobie zagospodarowania terenu Parku, można je określić jako ekstensywną i intensywną.
 


Szczegółowe wytyczne dotyczące ogólnej wizji oraz dwóch sformułowanych na warsztatach koncepcji  można znaleźć w sprawozdaniu – podsumowaniu trzech spotkań warsztatowych.
 


Kolejnym etapem konsultacji będzie wystawa połączona z dyskusją publiczną na temat zaprezentowanych rozwiązań. Wypracowane na warsztatach dwa projekty zostaną opracowane w formie graficznej przez studentów architektury krajobrazu KUL i zaprezentowane jako społeczny projekt na wystawie w dn. 7 lipca 2011, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Wystawa dostępna będzie także w internecie.
Po dyskusji opracowany zostanie, w wersji końcowej, społeczny Projekt Odnowy Parku Rusałka.
 

 


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z trzeciego spotkania warsztatowego.

Strony


Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7