Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Rusałka

Oops! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów. A byłaby taka ładna prezentacja.

Jaki ma być Park Rusałka

Jaki ma być Park Rusałka

Wystawa projektów Parku Rusałka i dyskusja publiczna już za nami! | 7 lipca 2011 |

 

NOWA RUSAŁKA!
7 lipca 2011
Wystawa społecznych projektów Parku Rusałka i dyskusja publiczna.

 


Konstruktywna i owocna dyskusja towarzyszyła otwarciu wystawy społecznych projektów Parku Rusałka w Lublinie,
 które odbyło się w środę, 7 lipca o godz. 17:00, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Był to kolejny etap konsultacji społecznych odnowy Parku.

 


Na spotkaniu zaprezentowane zostały społeczne projekty, opracowane jako efekt warsztatów przy makiecie,
 uwag zebranych na spotkaniach oraz za pośrednictwem Internetu.
Zaprezentowano dwa warianty zagospodarowania Parku Rusałka oraz szereg analiz tego terenu
 wykonanych przez studentów architektury krajobrazu KUL. Po prezentacji założeń projektowych obu propozycji odbyła się długa i owocna dyskusja
 na temat ostatecznego projektu Parku Rusałka. Zebraliśmy szereg uwag, wniosków i propozycji. Ze szczegółowym sprawozdaniem z dyskusji oraz
 zgłoszonymi wnioskami można zapoznać się tutaj. Po ich uwzględnieniu powstanie końcowy projekt społeczny. Następnie zostanie on przesłany
 do uczestników konsultacji, z prośbą o jego imienne poparcie. Końcowe opracowanie wraz z listą poparcia planujemy złożyć na otwartym
 spotkaniu z Prezydentem Miasta oraz Radą Miasta Lublin.

 


W wystawie i dyskusji publicznej uczestniczyło ok. 50 osób. Obecni byli przede wszystkim mieszkańcy Lublina, uczestnicy wcześniejszych
 etapów konsultacji – spotkań i warsztatów, którzy wykonywali robocze projekty Parku oraz studenci, którzy opracowali projekty społeczne dla potrzeb wystawy. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz miasta: Pan Marcin Nowak – Radny Miasta Lublin, Pan Tomasz Radzikowski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Pan Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin oraz Pani Małgorzata Żurkowska – Wicedyrektor Wydziału Planowania UM Lublin. W spotkaniu uczestniczyli także: Pani Inga Janikowska – Lipszyc przedstawicielka Fundacji Batorego, która wspiera finansowo projekt konsultacji, Pan Michał Gryglewski z wspierającej merytorycznie projekt Fundacji Stocznia oraz Pan Wojciech Januszczyk – prezes SAK. Dyskusję prowadził niezależny moderator – Pan Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

 


Wystawa dostępna będzie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, przy ul. Dolnej Panny Marii 3 do dnia 15 lipca, można ją także oglądać
 w Internecie w zakładce „wystawa on-line”.

 


Uwagi do przedstawionych projektów można składać za pośrednictwem formularza na naszej stronie www, do dnia 21 lipca.

 


Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z wystawy i dyskusji publicznej.
 

Strony


Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7