Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Rusałka

Oops! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów. A byłaby taka ładna prezentacja.

Jaki ma być Park Rusałka

Jaki ma być Park Rusałka

Rusza projekt konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie | kwiecień 2011 |

 

Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie, są oddolną inicjatywą mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tego Parku w dialogu z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście i miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia i działania.

Głównym organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, partnerami są: Forum i Rada Kultury Przestrzeni, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada Dzielnicy Śródmieście, Wydział Architektury i Budownictwa PL, Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Wydział Planowania UM Lublin, WOK i inne instytucje.
Projekt obejmuje opracowanie społecznych koncepcji Parku Rusałka oraz na dalszym etapie Parku Ludowego.
Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Strony


Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7