Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Rusałka

Wydarzenia

Wydarzenia

Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie, są oddolną inicjatywą mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tego terenu – jednego z najcenniejszych obszarów zielonych w Lublinie, w dialogu z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście i miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. W ramach projektu przeprowadzono w okresie od kwietnia do lipca 2011 następujące wydarzenia i działania:

 

Strona www.parki.lublin.pl

Strona www służy jako miejsce informacji o działaniach konsultacyjnych a jej najważniejszym elementem był formularz do zgłaszania własnych uwag i pomysłów dotyczących Parku Rusałka.

  

6 kwietnia 2011 (środa)


Pierwsze, otwarte spotkanie konsultacyjne
(zebranie wniosków, pomysłów, problemów, zawiązanie grupy interesariuszy)

Podsumowanie spotkania można zobaczyć tutaj.

  
28 maja 2011 (sobota)
 „Piknik – wiosenne porządki w Parku Rusałka”,
Jako wynik pierwszego spotkania – jeden ze zgłoszonych pomysłów
W programie: wspólne sprzątanie Parku Rusałka, dyskusje przy makiecie, grill, inne atrakcje.

informacja o pikniku tutaj.
  

 1, 8, 15 czerwca 2011
„Zaprojektujmy razem Park Rusałka” - spotkania warsztatowe przy makiecie

(seria 3 spotkań, trwających ok. 2 godzin) z wykorzystaniem makiety terenu w skali 1:500, na które zapraszamy mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli instytucji i władz miasta oraz media.
(Jest to kontynuacja pierwszego spotkania, wspólna praca grupy interesariuszy nad zagospodarowaniem parku Rusałka, zebranie szczegółowych rozwiązań i pomysłów, budowa wspólnego społecznego stanowiska)

Informacja o warsztatach znajduje się tutaj.

  
7 lipca 2011
wystawa projektów i publiczna dyskusja nad nimi
(projekty zostały opracowane na podstawie pierwszego spotkania, serii warsztatów przy makiecie oraz uwag zgłoszonych przez stronę www, wystawa była połączona z dyskusją nad projektami, którą zakończono wypracowaniem wspólnego, społecznego stanowiska)

Zobacz wystawę online
Sprawozdanie z wystawy i dyskusji znajduje się tutaj.
 
  

listopad 2011
opracowanie końcowe:

SPOŁECZNY PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA PARKU RUSAŁKA
Opracowanie zostało wykonane na podstawie spotkań, warsztatów, uwag internetowych i dyskusji nad wystawą.
Opracowanie zawiera:
- społeczną koncepcję zagospodarowania terenu wypracowaną na podstawie konsultacji społecznych,
- wnioski do planu dokumentów planistycznych i strategicznych,
- propozycje niewielkich działań pielęgnacyjnych i inwestycyjnych w Parku Rusałka.
 


Opracowanie zostało zaprezentowane i przekazane Prezydentowi w dniu 2 listopada 2011. W formie wystawy będzie prezentowane w ratuszu i innych miejscach publicznych. Dostępne jest także w całości na stronie internetowej -można je obejrzeć tutaj.

Dalsze losy opracowania będą monitorowane przez organizatorów konsultacji. Można je śledzić w zakładce wdrożenie projektu.

 

 

Głównym organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, partnerami są: Forum i Rada Kultury Przestrzeni, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada Dzielnicy Śródmieście, Wydział Architektury i Budownictwa PL, Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Wydział Planowania UM Lublin, WOK i inne instytucje.
Projekt obejmuje opracowanie społecznych koncepcji Parku Rusałka oraz Parku Ludowego.
Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7