Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Rusałka

Opracowanie końcowe | październik 2011 |

Opracowanie końcowe | październik 2011 |

Zapraszamy do zapoznania się ze Społecznym Projektem Koncepcyjnym Zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie. Prosimy uczestników konsultacji, a także wszystkich zainteresowanych, o wyrażenie poparcia, jeśli zgadzają się Państwo z prezentowanym opracowaniem. Jeśli chcą Państwo poprzeć projekt, prosimy o przesłanie tej informacji na adres: park.rusalka@gmail.com, do dnia 29 października 2011, prosimy podać jedynie imię i nazwisko (prosimy o niepodawanie innych danych osobowych).

 

Społeczny projekt koncepcyjny zagospodarowania parku Rusałka w Lublinie

[ tekst opracowania ]

 

 

 

 

 Arkusz 1 Arkusz 2 Arkusz 3

Rusałka na tle miasta

Wnioski do opracowań planistycznych

Projekt koncepcyjny, schemat funkcjonalno-przestrzenny

   
Arkusz 4 Arkusz 5
 Arkusz 6

 Projekt koncepcyjny, rzut z góry

Projekt koncepcyjny, rzut - aspekt nocny

Projekt koncepcyjny, wizualizacje

   
 Arkusz 7  Arkusz 8 Arkusz 9

Projekt koncepcyjny, wizualizacje

Projekt koncepcyjny, wizualizacje

Propozycje małych działań

 

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7