Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Ludowy

Oops! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów. A byłaby taka ładna prezentacja.

Jaki ma być Park Ludowy

Jaki ma być Park Ludowy


Odbyła się wystawa i dyskusja publiczna – „Pomysły na Park Ludowy!” | 2 lutego 2012 |

W dniu 2 lutego 2012 odbyła się wystawa i dyskusja publiczna nad projektami Parku Ludowego w Lublinie.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które mimo zimowej aury, przybyły na wystawę i dyskusję publiczną na temat przyszłości Parku Ludowego! Dziękujemy za obecność i zaangażowanie w dyskusję. Sześć wizjonerskich projektów koncepcyjnych Parku Ludowego w Lublinie zostało wykonanych i zaprezentowanych przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL i UP. Następnie projekty poddano pod dyskusję publiczną.

 

Na spotkanie do hali Targów Lublin przybyło około 80 osób, mieszkańców Lublina, przedstawicieli instytucji, urzędów, uczelni, mediów, organizacji pozarządowych oraz studentów. Obecni byli m.in. Pan Jarosław Pakuła – Radny Rady Miasta Lublin, Pani Małgorzata Żurkowska – Wicedyrektor Wydziału Planowania UM, Pani Małgorzata Matfiejczuk – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Za Cukrownią, Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, Pan Józef Wrona z Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, Pani Krystyna Grajek – Wiceprezes Zarządu Targów Lublin oraz Pani Halina Kulikowska z MPWiK w Lublinie. Wnioski z dyskusji zostaną opracowane i opublikowane w formie sprawozdania. Ogólnie można streścić je w stwierdzeniu, że Park powinien stać się terenem zieleni dobrze powiązanym z miastem i dostosowanym do potrzeb współczesnych mieszkańców Lublina. Uczestnicy spotkania wskazywali także najlepsze projekty lub wybrane rozwiązania. Moderatorem spotkania był dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

 

Wystawa była kolejnym etapem trwających od listopada 2011 konsultacji społecznych. Wnioski z poprzednich etapów oraz dyskusji publicznej zostaną opracowane jako „Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Ludowego”. Zostanie ona przedstawiona publicznie drogą elektroniczną z prośbą o poparcie, a następnie przekazane Prezydentowi Miasta Lublin wraz z listą osób popierających.

 

Z projektami w wersji elektronicznej można cały czas zapoznać się na naszej stronie internetowej, w dziale wystawa on-line.

 

Uwagi, dotyczące przyszłości Parku Ludowego, można również cały czas składać za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z wystawy i dyskusji, które obejrzeć można tutaj.

 

Sprawozdanie z wystawy i dyskusji można zobaczyć tutaj.

Strony

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7