Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Ludowy

Opracowanie końcowe

Opracowanie końcowe

2015

We współpracy z Urzędem Miasta, na potrzeby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przygotowaliśmy uszczegółowienie Społecznej Koncepcji Parku Ludowego wykonanej w 2011/2012 r. Dostosowaliśmy rozwiązania do powstałych już inwestycji otaczających park, uwzględniliśmy plany miasta zakładające zmniejszenie parku oraz uszczegółowiliśmy rozwiązania. Opracowanie wraz z planszami można obejrzeć poniżej oraz na stronie UM Lublin: http://www.lublin.eu/Park_Ludowy_przejdzie_odnowe-2-5006.html

Prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do dokumentu do dnia 15 października 2015, na adres: parkludowy@lublin.eu

 

tekst opracowania

Arkusz 1

 

Schemat

powiązań

zewnętrznych

Arkusz 2

 

koncepcja

Parku

Ludowego

 

Arkusz 3

 

Uwagi

do projektu MPZP

 

 

2013

Zapraszamy do lektury wizji Parku Aktywnej Rekreacji, którą przygotowaliśmy w grudniu 2013 r. na potrzeby opracowywania przez UM Lublin strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

2012

Zapraszamy także do zapoznania się z pierwotną wersją Społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie. Dziękujemy uczestnikom konsultacji, a także wszystkim zainteresowanym za wyrażenie poparcia. Po uzyskaniu od Państwa poparcia, w dniu 11 kwietnia 2012 (środa), o godz. 17:00, w ratuszu odbyło się otwarte spotkanie z Prezydentem Lublina, na którym zaprezentowaliśmy i przekazaliśmy opracowanie wraz z dołączona listą osób go popierających oraz zgłoszonymi uwagami. Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem uszczegóławiającym koncepcję:

 

 

 Społeczna koncepcja zagospodarowania

Parku Ludowego w Lublinie

[tekst opracowania]

 

Arkusz 1

 

Wnioski do dokumentów planistycznych i  strategicznych

Arkusz 2

 

Użytkownicy i schemat funkcjonowania Parku Ludowego

Arkusz 3

 

Nowe funkcje w Parku - propozycje

 

Arkusz 4

 

Nowe funkcje w Parku - propozycje

 

 

 

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7