Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Apla Park Ludowy

Odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie przyszłości Parku Ludowego | 21 listopada 2011 |

Odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie przyszłości Parku Ludowego | 21 listopada 2011 |Rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych dotyczący przyszłości Parku Ludowego. Odbyło się pierwsze spotkanie.
| 21 listopada 2011 |

  

 

W dniu 21 listopada 2011, o godz. 17:00 w hali Targów Lublin S.A., odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące przyszłości Parku Ludowego w Lublinie. Na spotkaniu zawiązaliśmy grupę osób zainteresowanych poprawą sytuacji parku oraz rozpoczęliśmy proces określania jego przyszłej wizji.

 


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego spotkania za obecność oraz za zgłoszone wnioski i pomysły dotyczące przyszłości Parku Ludowego. W wypowiedzianych głosach najważniejszym celem działań w Parku było przywrócenie życia i atrakcyjności tego terenu. Na kolejnych spotkaniach podejmiemy próbę określenia, jakie działania mogą to życie trwale przywrócić. Podjęliśmy także, dyskusję z Zarządem Targów Lublin S.A. na temat zmian, jakie w funkcjonowaniu i wyglądzie parku wprowadziła budowana aktualnie hala targowa. Na spotkaniu obecnych było ok. 80 osób. Obecnych było jedynie kilka osób reprezentujących mieszkańców, w tym Pani Małgorzata Matfiejczuk i Pani Dorota Pakuła z Rady Dzielnicy Za Cukrownią. Targi Lublin reprezentowała Pani wiceprezes Krystyna Węclewicz – Grajek a Szkołę Podstawową nr 20 Pani dyrektor Zofia Wiercińska. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, działacze społeczni, projektanci i eksperci z lubelskich uczelni. Licznie przybyli studenci architektury krajobrazu KUL i UP. Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania znajduje się tutaj.

 


Kolejnymi etapami konsultacji będą warsztaty, które odbędą się w dniach 28 listopada, 5 grudnia i 12 grudnia 2011 (poniedziałki) w budynku Szkoły Podstawowej nr 20, przy Al. Piłsudskiego 26. Podczas trzech warsztatów będziemy starli się wypracować wizję przyszłości Parku. Serdecznie zapraszamy do udziału.


Zapraszamy także do obejrzenia fotografii z pierwszego spotkania konsultacyjnego.

 

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7