Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Podsumowanie pierwszego spotkania warsztatowego | 1 czerwca 2011 |

Podsumowanie pierwszego spotkania warsztatowego | 1 czerwca 2011 |

Podsumowanie pierwszego spotkania w ramach

WARSZTATÓW PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 1 - ROZPOZNANIE
1 czerwca 2011 (środa), godz: 17:30 – 19:30W środę, 1 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe przy makiecie dotyczące zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie – pod hasłem „Rozpoznanie”. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób. Udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście - około 10 osób , przedstawiciel przedsiębiorców z ul. Rusałka, a także studenci architektury krajobrazu KUL, którzy przygotowywali materiały i zapewniali obsługę spotkania. W ten sposób zawiązaliśmy grupę osób, dla których Park Rusałka jest ważnym fragmentem miasta i w której będziemy pracować nad społecznymi oczekiwaniami wobec tego terenu i jego przyszłym zagospodarowaniem. Spotkanie prowadził Pan Bogusław Hajda – ekspert konsultacji społecznych. Pracę magisterska poświęconą odnowie okolic Rusałki zaprezentowała Jadwiga Wojciechowska – Bartnik. Materiały historyczne dotyczące Parku, przygotowane przez studentów architektury krajobrazu, zaprezentował Pan Jan Kamiński.
Na spotkaniu rozpoznaliśmy najistotniejsze problemy i wartości Parku Rusałka i jego okolic a także określiliśmy najważniejsze grupy osób, dla których odnowa Park Rusałka ma znaczenie: mieszkańcy dzielnicy, inwestorzy oraz mieszkańcy całego Lublina i turyści. Sformułowaliśmy także szereg wniosków i pomysłów, których zrealizowanie może przyczynić się do ożywienia Parku Rusałka.


Zapraszamy na kolejne spotkania warsztatowe w dniach 8 i 15 czerwca 2011 (środy), podczas których zajmować się będziemy projektowaniem przyszłego zagospodarowania parku. Zapraszamy także tych, którzy nie byli na pierwszym spotkaniu a chcieliby się włączyć w tę inicjatywę.


Sprawozdanie z pierwszego spotkania wraz z listą pomysłów znajduje się tutaj.

Zapraszamy do obejrzena zdjęć ze spotkania, które można znaleźć tutaj.

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7