Zobacz inne konsultacje
Twój pomysł Twój pomysł

Pierwsze spotkanie | 6 kwietnia 2011 |

Pierwsze spotkanie | 6 kwietnia 2011 |Zapraszamy na pierwsze, otwarte spotkanie dotyczące odnowy Parku Rusałka w Lublinie.
 
Odbędzie się ono w dniu 6 kwietnia 2011 r. o godz. 18:30,
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, sala na I piętrze
 
Celem rozpoczynających się konsultacji jest określenie i zebranie potrzeb, oczekiwań, aspiracji i pomysłów mieszkańców Lublina wobec Parku Rusałka - obecnie zaniedbanego terenu w centrum miasta. Na spotkaniu zbierać będziemy pomysły, uwagi, wnioski, dotyczące potrzeb i problemów Parku Rusałka. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na stan tego obszaru - mieszkańców Lublina a w szczególności dzielnicy Śródmieście, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji oraz wszystkich zainteresowanych odnową Parku Rusałka w Lublinie. Planujemy także kolejne spotkania konsultacyjne i warsztaty przy makiecie. Na ich podstawie przygotowany zostanie projekt koncepcyjny odnowy Parku Rusałka, który zostanie zaprezentowany na wystawie i ponownie poddany konsultacjom w celu wypracowania wspólnej wizji Parku. Konsultacje są inicjatywą społeczną. Końcowe wyniki w postaci graficznej i tekstowej zostaną przekazane do Urzędu Miasta Lublin.

Mapa
Logo 1Logo 2Logo 3Logo 4Logo 5Logo 6Logo 7