Kontakt

Organizator konsultacji:

fundacja tu obok

20-052 Lublin, ul. Popiełuszki 28H lok.30

..................................

WWW: www.tuobok.pl

e-mail: zapraszamy@tuobok.pl

telefon: +48 660 199 423

 

Koordynator konsultacji: Marta Kurowska - Prezeska fundacji tu obok

 

 

Kierownik naukowy: Jan Kamiński

 

Prowadzenie warsztatów konsultacyjnych: Bogusław Hajda, Ewa Kipta

 

Moderowanie debaty publicznej – dr Tomasz Jeleński

 

Opracowania tekstowe, raporty, sprawozdania: Katarzyna Zaleska

 

Opracowanie rozdziału raportu 2 poświęconego wnioskom z warsztatów III, oraz opisom prac konkursowych w raporcie 3 - Ewa Kipta

 

Opracowanie rozdziałów raportu 2 poświęconego warsztatom II - mapom emocjonalnym – Bogusław Hajda

 

Opracowanie rozdziału raportu 1 dotyczącego wartości ekologicznych – Joanna Igras (KUL)

 

Plansze i mapy: Przemysław Sarnecki

 

Badania terenowe: Agnieszka Kremer

 

Makieta: Mariusz Kosiński

 

Fotografie i rysunki: Katarzyna Zaleska, Przemysław Sarnecki, Jan Kamiński

 

Strona internetowa – Kamil Wojcieszuk, Piotr Koryciński

 

 

Moderowanie strony internetowej – Przemysław Sarnecki

 

..................................

kontakt w sprawie konkursu: Katarzyna Zaleska - sekretarz konkursu, konkurs.czechowka@wp.eu