Konkurs

Sprawozdanie z debaty dotyczącej społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki

17 kwietnia 2013 r. Galeria Labirynt ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie

godz. 17.00 – 19.00.

 

Do pobrania - PDF

 

 

Wyniki otwartego konkursu na koncepecję odnowy doliny Czechówki w Lublinie 2013

 

 

 

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie odbyło się 9 marca 2013 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

Celem spotkania było wyłonienie spośród nadesłanych pięciu (5) prac zwycięzców konkursu. Nadesłane prace były oznaczone następującymi kodami:

 

00001919, 10001013, 20130112, 48652041, 69898769

 

 

Spośród zakwalifikowanych siedmiu prac, w drugim etapie nie dostarczono prac oznaczonych kodami: 00007890, 04032304.

 

Po wyłonieniu trzech zwycięskich prac, otworzono koperty w celu ustalenia nazwisk zwycięzców.

 

 

Zwycięzcy konkursu to:

 

Damian Serwat(praca oznaczona kodem 00001919)

Zespół: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk (praca oznaczona kodem 10001013)

Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik, Michał Fronk (praca oznaczona kodem 20130112)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z posiedzenia sądu konkursowego PDF

 

 


  

Damian Serwata (praca oznaczona kodem 00001919)

 

 

000019191 000019192 000019193
00001919a 000019192a 000019193a 000019194a

 

 


 

 

Zespół: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk (praca oznaczona kodem 10001013) 

 

 

100010131 100010132 100010133
100010131a 100010132a 100010133a 100010134a

 

 


  

 

Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik, Michał Fronk (praca oznaczona kodem 20130112)

 

  

201301121 201301122 201301123
201301121a 201301122a 201301123a 201301124a

 

 

 

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala na uzyskanie korzystnych efektów nawet w przypadku realizacji części koncepcji. W projektach wykorzystano potencjał terenu i wprowadzono rozwiązania nowatorskie, zdecydowanie poprawiające jakość tej przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania mające na celu połączenie dzielnicy Wieniawa i Czechów Południowy. Sąd konkursowy docenił nawiązanie do historii Wieniawy, a także uwzględnienie i podkreślenie przyrodniczych wartości doliny. Warto jednak zauważyć, iż żadna z prac nie proponuje radykalnych ingerencji w dominujący na tym terenie układ drogowy Al. Solidarności, traktując tę arterię jako „nietykalną”.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.

 

Autorzy pozostałych prac

 

Prace które przeszły do drugiego etapu konkursu:

 

 


  

 

Zespół: Agnieszka Spasiewicz, Jarosław Stachyra (praca oznaczona kodem 48652041)

 

  

486520411 486520412 486520413
486520411a 486520412a 486520413a

  

 


 

 

Zespół: Paweł Godzina, Sara Korzec (praca oznaczona kodem 69898769)

 

 

698987691 698987692 698987693
698987691a 698987692a 698987693a 698987694a

 

 


 

 

Zespół: Urszula Wójcik, Magda Tetrycz (praca oznaczona kodem 04032304)

 

 

040323041 040323042 040323043 040332044

    


  

 

Zespół: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska (praca oznaczona kodem 00007890)

  

 

00007890

PDF Wielostronicowy 

 

 

Autorzy pozostałych prac nadesłanych na konkurs:

 

 


 

 

 

Zespół:  Agata Grzyb, Monika Koncewicz (praca oznaczona kodem 98912115)

 

 

 

989121151 989121152 989121153 989121154

 

 

 


 

 

Zespół: Emilia Chęć, Kinga Bogucka, Beata Pydo, Maja Puźniak (praca oznaczona kodem 30232240)

 

 

302322401 302322402 302322403 302322404

 

 

 


 

 

Zespół: Ewa Kowalczyk, Łukasz Sowa, Karolina Strzałka, Patryk Czoch (praca oznaczona kodem 06071317)

 

 

060713171 060713172 060713173

 


 

 

Tomasz Smutek (praca oznaczona kodem 12418999)

 

 

124189991 124189992 124189993

 


 

 

Ewelina Habza (praca oznaczona kodem 35814007)

 

 

358140071 358140072

 

 


 

 

Justyna Baran (praca oznaczona kodem 08061992)

 

 

080619921

PDF Wielostronicowy

 

 


 

 

Zespół: Paulina Furtak, Sylwia Gogłoza (praca oznaczona kodem 19040312)

 

 

190403121

PDF Wielostronicowy

 

 

 

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konkurs spotkał się z tak szerokim zainteresowaniem - nadesłano prace z całej Polski (m.in. z Krakowa, Sosnowca, Białegostoku, Stalowej Woli). Dziękujemy za interesujące, nowatorskie rozwiązania dla doliny Czechówki.

 

 

  

KONKURS NA DOLINĘ CZECHÓWKI W LUBLINIE - WYNIKI I ETAPU

 

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie, odbyło się  19 stycznia 2013 w godz. 10.00-15.00 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

 

 

Podczas spotkania wyłoniono spośród nadesłanych czternastu (14) prac – siedem (7) które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu.

 

Prace, które przeszły do kolejnego etapu oznaczone są kodami:

 

1.    00001919

2.    00007890

3.    04032304

4.    10001013

5.    20130112

6.    48652041

7.    69898769

 

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala oczekiwać na interesującą  kontynuację w dalszym etapie. Autorów siedmiu wymienionych prac zapraszamy do składania projektów w drugim etapie, do dnia 5 marca 2013r.

 

Sąd konkursowy dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Sprawozdanie z obrad Sądu Konkursowego oraz uzasadnienie wyborów będzie udostępnione po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

 

KONKURS NA DOLINĘ CZECHÓWKI W LUBLINIE – DO 8 STYCZNIA 2013

 

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w Lublinie (na odcinku w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy). Konkurs jest elementem trwającego procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania doliny. Od uczestników oczekiwać będziemy wizjonerskich i nowatorskich propozycji projektowych uwzględniających efekty procesu konsultacji.

 

Planowane są spotkania warsztatowe: w dniach 8 i 15 listopada 2012, otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do uczestnictwa w tych spotkaniach, które pomogą przygotować się do udziału w konkursie. Powstanie z nich „Raport z konsultacji”. Obecnie dostępny jest już pierwszy raport: „Badania i analizy terenu”.

 

Terminy konkursu:


30 listopada 2012 – publikacja „Raportu z konsultacji” na stronie www,

8 stycznia 2013 –     termin oddania prac w pierwszym etapie (max. 4 arkusze A3),

30 stycznia 2013 –   ogłoszenie wyników I-go etapu,

                               zakwalifikowanie 7 zespołów do udziału w drugim etapie,

5 marca 2013 –        termin oddania prac w drugim etapie konkursu (3 plansze w formacie 100x70),

20 marca 2013 –      ogłoszenie wyników II-go etapu konkursu (3 prace),

17 kwietnia 2013 –   wystawa pokonkursowa wraz z dyskusją publiczną.

 

Nagrody: trzy najlepsze prace otrzymają równorzędne nagrody w wysokości 1000 zł

 

Po wystawie i dyskusji publicznej prace wejdą w skład dokumentacji pokonkursowej, która zostanie przekazana Prezydentowi Miasta Lublin, jako część społecznego projektu dla doliny Czechówki.

 

Forma oddania prac:

elektroniczna (płyta CD), prace zostaną wydrukowane przez organizatora konkursu.

 

Kontakt: sekretarz konkursu - Katarzyna Zaleska, konkurs.czechowka@wp.eu

 

 

REGULAMIN KONKURSU i ZAŁĄCZNIKI:

 

                         Regulamin konkursu - PDF

 

                         Załącznik nr 1 - Zakres terenu objętego konkursem - JPG

 

                         Załącznik nr 2 - Formularz uczestnictwa - PDF

 

                         Załącznik nr 3 - Skład Sądu Konkursowego - PDF

 

 

 

MATERIAŁY KONKURSOWE:

 

1. Informacja o konkursie – PDF

2. Badania i analizy terenu – w dziale Baza wiedzy

3. Raport z konsultacji społecznych - PDF

4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 (PDF) – PDF

5. Mapa zasadnicza w skali 1:500 (DXF) - ( dostępna u sekretarza konkursu - konkurs.czechowka@wp.eu )

 

FOTOGRAFIE :

 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

Zdjęcie 5