Opracowanie Końcowe [31 lipca 2013]

„Czechówka + Wieniawa” to tytuł publikacji, która zawiera opis procesu konsultacji i uzyskanych efektów. Publikujemy ją w sieci, żeby każdy mógł skorzystać z naszych doświadczeń. Ta wersja powstała na podstawie czterech raportów, które po zakończeniu kolejnych etapów publikowaliśmy w sieci. Umieszczaliśmy w nich sukcesywnie opisy prowadzonych badań, procesu konsultacji, warsztatów, na których tworzone były mapy emocjonalne doliny Czechówki, a także wyniki konkursu wizjonerskiego na propozycje rozwiązania problemów zgłaszanych podczas konsultacji. Kluczowy jest Raport 4, który zawiera zbiór zgromadzonych pomysłów i idei przekazanych przez konkretnych autorów prac konkursowych. To on właśnie stanowi tytułowy społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie.

Raport 4 i ostatni

Raport 4 i ostatni. Raport końcowy jest zamieszczony w zakładce Baza Wiedzy

To już ostatnia cześć opisu działań zrealizowanych w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.

Przedstawiamy część czwartą, która jest zbiorem pomysłów zgromadzonych podczas warsztatów, konsultacji, zgłoszonych jako wnioski do MPZP, a także idei przekazanych przez konkretnych autorów w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Pomysły te przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym i wskazane na mapie. Raport zawiera także podsumowanie całego procesu konsultacji.

Na cały projekt, który fundacja tu obok realizuje od lipca 2012 roku, składały się badania i analizy terenowe, zbieranie wiedzy, konsultacje z mieszkańcami i dwuetapowy konkurs koncepcyjny podsumowany podczas publicznej debaty. Informacje o kolejnych etapach procesu tworzenia społecznego projektu zamieszczane były sukcesywnie na tej stronie.

Początkowo opracowanie miało składać się z trzech części, jednakże, ze względu na zmiany, które zaszły w otoczeniu podczas prowadzenia konsultacji i rozszerzenie projektu, obecnie składa się z czterech części:

Dokumentacja pokonkursowa

Społeczny projekt zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa, który realizujemy od blisko roku, zbliża się do końca.
Raport 3, zawierający dokumentację pokonkursową, jest już umieszczony w zakładce Baza Wiedzy. Prezentujemy w nim przebieg konkursu, wszystkie prace konkursowe, informacje zawarte w pracach nadesłanych na konkurs oraz wnioski, które pojawiły się po jego zakończeniu.

Początkowo planowaliśmy, że nasze opracowanie będzie składać się z trzech części:
Cz.1. Badania i analizy terenu
Cz.2. Raport z konsultacji społecznych
Cz.3. Dokumentacja pokonkursowa
W trakcie procesu okazało się, że ze względu na duże zainteresowanie i większe, niż początkowo zakładaliśmy, znaczenie naszych konsultacji trzeba dołączyć jeszcze części 4 – Raport końcowy, w którym podsumujemy cały proces.

Raport 4, zamieścimy na stronach internetowych już niebawem.